Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

05. De Ouders

Sorteren op:
TitelDatumPopulariteitActiefReacties
Ouderbetrokkenheid op onze school
Op KBS St. Jozef willen wij het beste uit onze leerlingen halen. Dat kunnen we niet alleen, daar ...

Lees meer »

Buitenschoolse opvang
Vanaf 1 augustus 2007 is het bestuur van de school verantwoordelijk voor het aanbieden van Buite ...

Lees meer »

Schoolongevallen-verzekering
Door het bestuur is een collectieve ongevallenverzekering voor uw kinderen afgesloten. Daarbij

Lees meer »

Gesprekken
We vinden het belangrijk om samen met ouders van gedachten te wisselen over de ontwikkeling van ...

Lees meer »

Klassenavonden
In een van de eerste weken van het schooljaar wordt er een klassenavond georganiseerd door de le ...

Lees meer »

Informatie voor nieuwe ouders
In januari (informatie via de website) wordt een informatieochtend en avond gehouden voor ouders ...

Lees meer »

Klachtenregeling
Overal waar gewerkt wordt, zijn weleens misverstanden of worden wel eens fouten gemaakt.

Lees meer »

Informatie van school
Nieuwe ouders ontvangen een schoolgids. Ouders die al bekend zijn metschool kunnen de schoolgids ...

Lees meer »

Medezeggenschapsraad (MR)
Volgens de Wet op de Medezeggenschap Onderwijs moet elke school een Medezeggenschapsraad hebben.

Lees meer »

Ongevallenverzekering / aansprakelijkheidsverzekering
Ouderraad (OR)
De Ouderraad ondersteunt het schoolteam bij het vormgeven van het samen leren met en van elkaar, ...

Lees meer »

Overblijven
Het overblijven wordt op onze school geregeld door een overblijfcommissie die uit een aantal oud ...

Lees meer »

Populaire artikelen