Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

04. Zorg

Sorteren op:
TitelDatumPopulariteitActiefReacties
Voortgezet Onderwijs
Consultaties
Wanneer de eerder genoemde interventies van groeps- en leerlingbespreking niet het gewenste resu ...

Lees meer »

De leerling met een eigen leerlijn verder in de eigen groep.
Wanneer een leerling voor een bepaald vakgebied veel verder is of juist erg achter, kan besloten ...

Lees meer »

Doubleren
Indien blijkt dat een leerling op een beduidend lager niveau functioneert dan het leerstofniveau ...

Lees meer »

Extra ondersteuning nodig?
Groeps- en leerlingbespreking
Een aantal keren per jaar worden alle groepen besproken. Dit gebeurt met leerkrachten en Intern ...

Lees meer »

Het volgen van de ontwikkeling...
Bij de groepen 1 en 2 wordt een observatielijst ingevuld (Pravoo) en daarnaast het Cito leerling ...

Lees meer »

Inschrijving en toelating
Om als leerling tot de basisschool te worden toegelaten, moet een kind vier jaar zijn.

Lees meer »

Interne begeleiding
Om de zorg in goede banen te leiden, is er op school een Intern Begeleider. Bij ons is dat Marlo ...

Lees meer »

Passend Onderwijs en samenwerkingsverband EPOS
Binnen de wet Passend Onderwijs zijn scholen, door de zorgplicht, verantwoordelijk om elk kind e ...

Lees meer »

Rapporten en gesprekken met ouders
Aan het begin van het schooljaar worden er kennismakingsgesprekken georganiseerd tussen ouders e ...

Lees meer »

Resultaten van de eindtoets
Rijpingsjaar in groep 1-2
Soms zijn er kinderen die goede vorderingen maken, maar wel heel erg op hun tenen moeten lopen; ...

Lees meer »

Uitstroomgegevens
BBL = Basis Beroepsgerichte LeerwegKBL = Kader Beroepsgerichte LeerwegGTL = Gemengd Theoretische ...

Lees meer »

Versnellen
Wanneer een leerling op een dusdanig hoog niveau functioneert, kan versneld overgaan naar de vol ...

Lees meer »

Populaire artikelen