Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

03. De organisatie van het onderwijs

Sorteren op:
TitelDatumPopulariteitActiefReacties
De veilige school
In het kader van de veilige school zijn er drie pijlers waaraan elke school binnen de mijnplein ...

Lees meer »

Aanpak pesten; wet Veiligheid op school.
De wet Veiligheid op school heeft als doel dat scholen zich inspannen om pesten tegen te gaan. E ...

Lees meer »

Activiteiten in de groepen
Bij de jongste kleuters van groep 1 en 2 ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan. ...

Lees meer »

Adaptief onderwijs
Wij werken op school met het model van de basis-, herhalings- en verdiepingsstof.

Lees meer »

Algemeen
De school kent een leerlingenaantal van rond de 120. Het aantal leerkrachten is direct afhankeli ...

Lees meer »

Bestede onderwijstijd
De school heeft de plicht om voor kinderen in de onderbouw (groep 1 tot en met 4) per schooljaar ...

Lees meer »

Computers
Op KBS St. Jozef werken we met deklas.nu3. Methoden worden steeds vaker digitaal aangeboden. Boe ...

Lees meer »

Groepsindeling
Groep 1/2 juf Marloes/juf Annelie Groep 3 juf Samantha/juf Marloes Groep 4 juf Michele/juf Anne

Lees meer »

Groepssamenstelling
De kleuters zitten in heterogene groepen, hetgeen betekent dat in iedere klas kinderen zitten va ...

Lees meer »

Leerstofaanbod en methodes
Zoals reeds eerder genoemd is het leerstofaanbod steeds meer afgestemd op de individuele behoeft ...

Lees meer »

Methodes
Voorbereidend taalonderwijs: Beredeneerd aanbod waarbij gebruik gemaakt wordt van diverse onderw ...

Lees meer »

Opleidingsschool
Het is in het belang van het onderwijs aan onze kinderen, dat leerkrachten goed worden opgeleid ...

Lees meer »

Vervanging van leerkrachten
mijnplein heeft voor de vervanging van afwezige leerkrachten een samenwerkingsverband met Person ...

Lees meer »

Populaire artikelen