Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

De regels op school

Schooltijden
ma 8.30 - 14.15
di 8.30 - 14.15, gr 1 tot 12.00 
wo 8.30 - 12.15
do 8.30 - 14.15
vr 8.30 - 14.15, gr 1 t/m 4 tot 12.00

Omdat we graag op tijd starten met de lessen wordt er 5 minuten voor schooltijd gebeld. 

De kinderen van groep 1 gaan niet naar school op dinsdag- en vrijdagmiddag. De kinderen van groep 2, 3 en 4 gaan niet naar school op vrijdagmiddag. Alle kinderen zijn vrij op woensdagmiddag.

De kleuters mogen ‘s morgens vanaf 8.20 uur in de klas gebracht worden. Ouders kunnen hun kind uit de jas helpen en naar de tafel of kring brengen. Omdat we om 8.30 uur willen starten verzoeken wij u om vóór 8.30 uur afscheid van uw kind te nemen en de groep te verlaten.

Kinderen van groep 3 tot en met 8 mogen ‘s morgens en ‘s middags een kwartier voor de aanvang van de lessen op het schoolplein aanwezig zijn. Als de bel gaat mogen zij naar binnen. Bij slecht weer kunnen alle kinderen direct naar hun eigen plek in de klas gaan.


Brengen en halen

Kinderen, die niet alleen naar huis mogen, worden door de ouders opgehaald. Wilt u de leerkracht op de hoogte stellen, wanneer uw kind in het vervolg wel alleen naar huis mag. We gaan ervan uit, dat kinderen van groep 5 en hoger, zelfstandig (zonder leerkrachtbegeleiding) van en naar de gymzaal en het zwembad mogen gaan, wanneer de lessen aan het begin of eind van een schooltijd vallen.

Eten en drinken meenemen
De kinderen kunnen voor de ochtendpauze wat eten of drinken meenemen.
Voor groep 1 en 2 geldt het volgende:
• drinken in een beker, voorzien van de naam;
• schoongemaakt fruit of een boterham in een plastic bakje eveneens voorzien van de naam.

Gymnastiek
Uit veiligheidsoverwegingen mogen kinderen geen sieraden dragen tijdens de gymles en moeten gympen dragen.
De kinderen van groep 5 tot en met 8 douchen zich na de gymles. Ze hoeven geen haren te wassen, maar zich wel even afspoelen; wilt u hen daarom ook een handdoek meegeven.
De kleuters dragen tijdens de gymles een gymbroekje. Zij gymmen op blote voeten. Hun spullen worden opgeruimd in een tasje in de kast.
Graag deze spullen voorzien van een naam.
Kinderen van groep 3 tot en met 8 gymmen in de Sporthal bij het SPOC.

Laarzen
In de klas mogen geen rubber- of sneeuwlaarzen worden gedragen.
Geeft u dan een paar extra sokken, sloffen of schoenen mee.

Rust in school
In de school lopen we rustig en praten we rustig.

Parkeren
Naast de school is de Bongerd gelegen. Dit zijstraatje van de Stationsweg wordt door fietsers gebruikt voor het halen en brengen van de kinderen van de onderbouw.
Vanwege de veiligheid van uw en andermans kinderen vragen wij u de auto niet in de Bongerd, maar bij het station of op de parkeerplaats van de kerk te parkeren. Om parkeerproblemen te voorkomen raden we u aan om zoveel mogelijk op de fiets te komen.

Pesten
Net als thuis moet een kind zich op school veilig en geborgen voelen.
Daarnaast moeten kinderen ook leren zich weerbaar op te stellen en conflicten en meningsverschillen op te lossen. Daarbij zijn onderlinge ruzietjes niet te voorkomen. Als een kind een ruzie heeft op school, mogen we dat niet direct uitleggen als pesten. Van pesten wordt gesproken als een kind regelmatig of doelbewust herhaald wordt lastiggevallen. Hoewel bepaalde kinderen kwetsbaarder zijn voor pesterijen, kan ieder kind slachtoffer worden. Daarom proberen wij op KBS St. Jozef pestgedrag te voorkomen. Daarvoor zijn onder andere sfeer- en omgangsregels opgesteld. Deze regels worden jaarlijks in de groepen besproken.
Mocht ondanks al deze aandacht, toch pestgedrag optreden, dan pakken wij dat op, zodra het gesignaleerd wordt. Dat signaleren kunt u ook doen en het ons melden. Daarbij gaan we te werk volgens een zogenoemd pestprotocol. Er is een anti-pest coördinator aangesteld. Dat is juf Heleen Breeschoten.

Straf
Voor ernstig storend gedrag (herhaald overtreden van afspraken) kunnen kinderen straf krijgen. Veelal zal eerst door de leerkracht met het kind hierover gesproken worden. De leerkracht informeert de ouders.

Mobiele telefoons etc.
Het gebruiken van mobiele telefoons door kinderen is in principe niet toegestaan. Is het nodig dat een kind een mobiel meeneemt dat bewaart de leerkracht deze gedurende de schooldag.
Dringende berichten kunnen doorgegeven worden via het telefoonnummer van de school.

Populaire artikelen