Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Meldcode

Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling dan handelen wij zoals vermeld in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Dit is een stappenplan waarin beschreven staat hoe te handelen indien signalen ontvangen worden.

Populaire artikelen