Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Ouderraad (OR)

De Ouderraad ondersteunt het schoolteam bij het vormgeven van het samen leren met en van elkaar, onder meer door het (gezamenlijk) organiseren van verschillende activiteiten. Op school wordt niet alleen geleerd, maar ook geleefd en gevierd. We zien dit als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en ouders. Vanuit de ouderraad stellen we alles in het werk om hieraan bij te dragen, met hulp van zoveel mogelijk ouders. Tevens kan de ouderraad functioneren als denktank voor alle niet beleidsmatige zaken. De ouderraad wordt gekozen uit de ouders en bestaat uit maximaal negen leden. De ouderraad is een vereniging waarvan in beginsel alle ouders en verzorgers lid zijn. De
jaarlijkse ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Alle ouders ontvangen een verzoek tot betaling. De hoogte per kind wordt u door de Ouderraad medegedeeld via een brief. Voor het schooljaar 2018-2019 bedraagt de vrijwillige bijdrage:

1e kind:  € 16,00

2e kind:  € 15,00

3e kind:  € 14,00

4e kind:  € 12,00

 

De Ouderraad organiseert de volgende activiteiten in overleg met de leerkrachten:
eerste dag nieuwe schooljaar, activiteitenlijst, jaarvergadering/
info avond , invulling en organisatie thema bijeenkomst
(november of in maart), sinterklaasfeest, kerstfeest, carnavalsmiddag
op school, klusactiviteiten in en om school (o.a. NL Doet),
streetwise/ verkeersweek, informatieochtend en -avond nieuwe
leerlingen/ ouders, verzorging koffie/thee bij verschillende momenten
in het schooljaar, schoolfotograaf, avondvierdaagse, afscheidsavond
groep 8, afsluitingsfeest einde schooljaar,
koffieochtend.
Samenstelling: Voorzitter: Marjolein Veldhuis
Secretaris: Marinka Blankenvoorde, Leden: Nathalie van 't Veld,
Sanne Kuipers, Susan Spijksma, Kim Meester.

Populaire artikelen