Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Versnellen

Wanneer een leerling op een dusdanig hoog niveau functioneert, kan versneld overgaan naar de volgende groep overwogen worden. Wij zijn als school hierin erg terughoudend. Tenzij alle andere van belang zijnde aspecten, zoals concentratie, motivatie, werkwijze en werkhouding en met name de sociaal-emotionele ontwikkeling de beslissing rechtvaardigen.

Wij willen een positief advies van de EPOS school-begeleider, voordat wij adviseren tot het vervroegd overgaan naar de volgende groep.

Vanuit de inspectie wordt gevraagd om vierjarige kinderen die instromen en zijn geboren in oktober, november of december extra goed te volgen en bekijken of zij naar groep 1 of 2 dienen door te stromen. Hierover wordt met elke ouder die het betreft in de loop van het schooljaar gesproken.


Populaire artikelen