Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Het volgen van de ontwikkeling...

Bij de groepen 1 en 2 wordt een observatielijst ingevuld (Pravoo).

De toetsen die wij gebruiken in de groepen 3 t/m 8 zijn de methode gebonden toetsen. Hiermee analyseren de leerkrachten of de kinderen de aangeboden leerstof voldoende beheersen.
Daarnaast maken wij gebruik van onafhankelijke landelijke toetsen.
Wij gebruiken, sinds schooljaar 2019-2020 in de groepen 6 tot en met 8 de IEP toetsen. In de groepen 3 t/m 5 nog het Cito leerlingvolgsysteem. Ook in groep 3 t/m 5 willen we overstappen naar IEP.  IEP geeft op eenvoudige wijze betrouwbare informatie over de voortgang van de leerlingen. De toets gegevens worden intern op verschillende manieren geanalyseerd. Er wordt in kaart gebracht welke leerlingen problemen hebben of waar problemen zijn op groepsniveau. Deze toets resultaten worden besproken met leerkracht en intern begeleider. Er wordt gekeken wat kinderen nodig hebben in de klas. De leerstof en begeleiding wordt door middel van een groepsplan en groepsoverzicht inzichtelijk gemaakt zodat de leerkracht aan kan sluiten bij de onderwijsbehoeften van het kind.
De meeste leerlingen hebben voldoende aan het basisaanbod en zullen zich daarmee, conform hun mogelijkheden, ontwikkelen. Soms wordt gesignaleerd dat een leerling meer zorg nodig heeft dan het reguliere basisaanbod. De leerkracht zal, eventueel met kind en ouders, de onderwijsbehoeften vaststellen en zo mogelijk handelen naar wat nodig is voor het kind.

Populaire artikelen