Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Interne begeleiding

Om de zorg in goede banen te leiden, is er op school een Intern Begeleider. Bij ons zijn dat Marloes Kragt en Kristy Versluis. Mochten zich bijzonderheden voordoen betreffende de ontwikkeling van uw kind, dan hebt u dus niet alleen met de leerkracht van uw kind te maken, maar ook met de Intern Begeleider. Zij ondersteunen leerkrachten en ouders en onderhouden de contacten met externe deskundigen en de begeleiders. Ook spreken zij regelmatig met het hele team over de ontwikkelingen in groepen en van individuele leerlingen.

Populaire artikelen