Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Inschrijving en toelating

Om als leerling tot de basisschool te worden toegelaten, moet een kind vier jaar zijn. De dag na hun vierde verjaardag mogen kinderen naar school. Voor deze allerjongsten is de overgang, van thuis en peuterspeelzaal naar school, groot. Om deze overgang geleidelijk te laten verlopen, hebben we dan ook zogenoemde 'wen-dagen'.
Daarbij heeft u de mogelijkheid om uw kind, in de periode voordat het kind 4 jaar wordt, tien keer een dagdeel mee te laten doen in de toekomstige klas. Vanaf vijf jaar is uw kind leerplichtig en moet het naar de basisschool. ongeveer twee maand voordat uw kind 4 jaar wordt, neemt de leerkracht van de kleutergroep contact op voor een huisbezoek (bij nieuwe gezinnen) en om afspraken te maken over de wen-dagen.

Voor aanmelding van uw zoon/dochter, kunt u onderstaand inschrijfformulier gebruiken. U kunt het formulier ook digitaal invullen.

Populaire artikelen