Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Aanpak pesten; wet Veiligheid op school.

De wet Veiligheid op school heeft als doel dat scholen zich inspannen om pesten tegen te gaan en dat scholen zorgen voor sociale veiligheid. In de wet staat dat scholen:
• een sociaal veiligheidsbeleid moeten uitvoeren. Zie o.a. Kanjertraining.
• er moet binnen het team een aanspreekpunt zijn waar leerlingen en ouders pesten kunnen melden. Ook moet iemand het pestbeleid op school coördineren. In beide gevallen is dat juf Marloes Kragt.
• de beleving van veiligheid en het welzijn van hun leerlingen moeten volgen. Dat doen wij via KanVas, sociaal-emotioneel leerlingvolgsysteem.

Zie Pestprotocol

Populaire artikelen