Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

De veilige school

In het kader van de veilige school zijn er drie pijlers waaraan elke school binnen de mijnplein werkt:

1 Zorg voor een goede omgang met elkaar door o.a. het vergroten van de sociale competentie van leerlingen.

2 Zorg voor het voorkomen en oplossen van calamiteiten, waarbij pesten onmiddellijk besproken wordt met de betrokken kinderen en hun ouders.

3 Zorg voor veilige voorzieningen binnen en buiten en voor een veilig gebruik daarvan.

Ten aanzien van deze drie punten is het volgende bovenschools

afgesproken:

• Algemene kaders

• Gedragscode

• Klachtenregeling

• Protocol schoolzwemmen

• Inspectie speeltoestellen

• Protocol ziekteverzuim

• Inzage in leerlingendossiers

• Risico Inventarisatie/Evaluatie

• Omgangsprotocol

De protocollen liggen op school ter inzage.

Populaire artikelen