Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Vervanging van leerkrachten

mijnplein heeft voor de vervanging van afwezige leerkrachten een samenwerkingsverband met Personeelscluster Oost Nederland, kortweg

PON, afgesloten. PON is een vereniging van schoolbesturen voor primair onderwijs in Oost Nederland.

Samen vertegenwoordigen de schoolbesturen meer dan 130 scholen.

Uitgangspunt van de samenwerking is om de werkgelegenheid in deze krimpende regio zoveel mogelijk te behouden. PON werkt actief aan mobiliteitsbeleid en de instroom van jong talent.

Bij afwezigheid van een leerkracht door ziekte of verlof, vragen wij bij PON een invalleerkracht aan. PON neemt de aanvraag in behandeling en zorgt zo snel mogelijk voor een goede vervanger.

PON-medewerkers kennen onze scholen, kennen de invalkrachten en kennen de wensen van de scholen om een zo goed mogelijke matching te kunnen maken. Indien mogelijk de dag ervoor of anders voor schooltijd, wordt de leerkracht door de directeur van de school waar men moet invallen geïnformeerd over de gang van zaken m.b.t. de groep en de school.


Indien er geen vervanging gevonden is:
- gaat een leerkracht die op dat moment geen klassentaken heeft naar een andere groep, indien dat mogelijk is;
- wordt de klas verdeeld over andere groepen als dat redelijkerwijs mogelijk is (maximaal 2 dagen).

De volgende richtlijnen zijn van toepassing:
 - op de eerste dag van afwezigheid worden geen groepen naar huis gestuurd
- alleen in het uiterste geval worden kinderen naar huis gestuurd;
- ouders worden in dat geval schriftelijk op de hoogte gesteld;
- voor leerlingen waarvoor thuis geen opvang is zorgt school voor de opvang;
- vervanging wordt gedaan door mensen met een onderwijsdiploma (PABO of HBO onderwijs) of WPO-ers.
- alleen de directeur neemt de uiteindelijke beslissing.

Vervanging Directeur
Onze school heeft geen adjunct-directeur waardoor er bij afwezigheid van de directeur geen vervanging kan plaatsvinden door een directielid. 
Daarom zijn Kristy Versluis en Wouter Groot Lipman gemandateerd om bij afwezigheid van de directeur als eindverantwoordelijk leidinggevenden te handelen.  

 

Populaire artikelen