Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Bestede onderwijstijd

De school heeft de plicht om voor kinderen in de onderbouw

 (groep 1 tot en met 4) per schooljaar tenminste 880 uur onderwijs te verzorgen.
Voor de bovenbouw (groep 5 tot en met 8) is dat 1000 uur.
De dagroosters van de groepen zijn hierop afgestemd, rekening houdend met vakanties, feestdagen en dagen die om andere redenen uitvallen. Om deze tijd te waarborgen kennen wij regels voor het verzuim van leerlingen= verlofregeling.

Populaire artikelen