Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Methodes

Voorbereidend taalonderwijs: Beredeneerd aanbod waarbij gebruik gemaakt wordt van diverse onderwijs- en methodische bronnen.
Aanvankelijk lezen: Veilig leren lezen, Kim-versie.
Voortgezet technisch lezen: Leesbladen, lezen naar belangstelling via het aanbod Bibliotheek op school.
Begrijpend en studerend lezen: Nieuwsbegrip XL, Blits.
Taal: Beredeneerd aanbod waarbij gebruik gemaakt wordt van diverse bronnen o.a. Staal, Naut, Meander, Brandaan en woordenschatonderwijs
Spelling: STaal
Schrijven: Schrijfdans; Schrijven in de basisschool.
Engels: Groove me (gr. 1 t/m 8).
Rekenen: Wereld in Getallen, leerlijn rekenen 
Geschiedenis: Brandaan
Aardrijkskunde: Meander
Verkeer: Wijzer op de weg (gr. 4); Op voeten en fietsen (gr. 5/6);
Jeugdverkeerskranten (gr. 7/8).
Natuur Techniek: Huisje boompje beestje (gr. 3/4); Nieuws uit de
natuur (gr. 5/6); Naut (gr. 5 t/m 8).
Expressie (tekenen, handvaardigheid, drama, muziek): Moet je doen.
Methode Sociaal Emotioneel Leren: Kanjertraining.

Bewegingsonderwijs: Bewegen samen regelen

Populaire artikelen