Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Groepssamenstelling

De kleuters zitten in heterogene groepen, hetgeen betekent dat in iedere klas kinderen zitten van 4, 5 en 6 jaar. De kinderen van de groepen 4 t/m 8 starten en eindigen de dag altijd vanuit hun basisgroep maar kunnen gedurende de dag op verschillende plekken in school, in verschillende samenstellingen van groepjes kinderen aan het werk zijn. Het samenstellen en indelen van de groepen is afhankelijk van de onderwijsvraag en van de leerlingen in de diverse leeftijdsgroepen.

Hierdoor maken we soms combinatieklassen.

Ook pedagogische motieven kunnen aanleiding zijn tot het samenstellen van heterogene groepen. Daarnaast spelen individuele, didactische en sociale beweegredenen een rol bij de plaatsing.

Populaire artikelen