Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Algemeen

De school kent een leerlingenaantal van rond de 130. Het aantal leerkrachten is direct afhankelijk van het aantal kinderen en van andere maatregelen die het ministerie neemt. Momenteel zijn er zo’n 12 leerkrachten, die voornamelijk in deeltijd werken.

De directeur is verantwoordelijk voor alle beleidsterreinen: onderwijs, personeel, financiën en beheer. Zij geeft leiding aan het team.

Daarnaast is zij aanspreekpunt voor ouders en instanties die met de school te maken hebben. De school kent ook een Intern Begeleider. Zij werkt aan de specifieke zorg voor leerlingen. Zij is drie dagdelen vrij geroosterd voor deze taak.

Voor een goede invoering en inzet van ict in ons onderwijs zijn leerkrachttaken toebedeeld. We hebben een vakleerkracht gym voor de groepen 3 tot en met 8. Alle groepsleerkrachten hebben naast hun lesgevende taken andere schooltaken, bijvoorbeeld organiseren van projecten, vieringen, stagebegeleiding, enz. Sommige taken zijn persoonsgebonden, andere taken worden jaarlijks in overleg vastgesteld.

Een aantal teamleden volgen ook cursussen of bezoeken symposia.

Daarnaast volgt het team individuele of gezamenlijke nascholing.

Populaire artikelen