Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Visie

Op KBS St. Jozef ontwikkelen kinderen zich vanuit een stevige basis:
• Kinderen voelen zich veilig, er is aandacht voor ieders kwaliteiten.
• De basisvakken taal, lezen en rekenen bieden ieder kind een solide basis.
• We leren kinderen verantwoordelijkheid te nemen voor hun ontwikkeling en maken hen mede-eigenaar van hun eigen leerproces.
• We stimuleren daarbij een onderzoekende en nieuwsgierige houding.
• We willen kinderen leren aandacht, zorg en respect voor elkaar,
voor onze omgeving en voor andere ideeën en opvattingen te hebben en sluiten aan bij de waarden vanuit de Katholieke identiteit.
• Leren en ontwikkelen door samen te vieren, samen te spelen, samen te leren.

Populaire artikelen