Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Ouderraad

Samen leren met en van elkaar

De Ouderraad ondersteunt het schoolteam bij het vormgeven van het samen leren met en van elkaar,  onder meer door het (gezamenlijk)  organiseren van verschillende activiteiten.

Op school wordt niet alleen geleerd, maar ook geleefd en gevierd. We zien dit als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en ouders. Vanuit de ouderraad stellen we alles in het werk om hieraan bij te dragen, met hulp van zoveel mogelijk ouders. 

Tevens kan de ouderraad functioneren als denktank voor alle niet beleidsmatige zaken.

 

De Ouderraad vergadert ongeveer 6 keer per schooljaar samen met de directeur en een teamlid. 

Ieder schooljaar verdelen de ouderraadleden de activiteiten met elkaar. De leden vormen een duo en zijn de 'kartrekker' vanuit de ouderraad voor desbetreffende activiteit . Deze duo's werken samen met een teamlid van school. Ouders die zich via de activiteitenlijst hebben aangemeld worden hierbij ook betrokken. Tijdens de vergaderingen worden reeds uitgevoerde activiteiten geëvalueerd (informatie van ouders, team en leerling-raad) en volgen eventuele aanpassingen voor het volgend schooljaar.

Bij de organisatie van onderstaande activiteiten is de Ouderraad (jaarlijks) betrokken:

 

- Eerste dag nieuwe schooljaar

- Activiteitenlijst

- Jaarvergadering/ info avond 

- Invulling en organisatie thema bijeenkomst (november of in maart)

- Sinterklaasfeest

- Kerstfeest

- Carnavalsmiddag op school

- klusactiviteiten in en om school (o.a. NL Doet)

- Streetwise/ verkeersweek

- Informatieochtend en -avond nieuwe leerlingen/ ouders

- Verzorging koffie/thee bij verschillende momenten in het schooljaar

- Schoolfotograaf

- Avondvierdaagse

- Afscheidsavond groep 8

- Afsluitingsfeest einde schooljaar.

- Koffieochtend 

Het jaarverslag van de Ouderraad van 2016-2017 vindt u hier.

 

Samenstelling per 1 augustus 2017: 

Voorzitter: Paulien Wiegel, Marjolein Luurs

Secretaris:  Marinka Blankenvoorde

Leden: Paulien Bergevoet, Louise Kuizenga, Wijnand Koenjer en Gert van Weenum

 

De OR heeft een eigen mailadres: OR.jozefwijhe@mijnplein.nl

Graag horen we uw mening, ideeën en punten van aandacht, ook voor dit schooljaar. 

 

De Ouderraad is landelijk aangesloten bij de Nederlandse Katholieke vereniging van Ouders (NKO), zie NKO Facebookpagina