Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

MR

De medezeggenschapsraad is de 'ondernemer' voor het onderwijs. De MR controleert, denkt mee en geeft gevraagd en ongevraagd advies in alle belangrijke zaken die de KBS St. Jozef aangaan. De MR bestaat uit drie ouders en twee leerkrachten.

Bevoegdheden

De MR heeft bijzondere bevoegdheden: advies- en/of instemmingsrecht over schoolse zaken. Naast rechten heeft de MR ook plichten, zoals het opstellen van een jaarverslag van de MR en het bekendmaken van agenda's en verslagen van MR-vergaderingen. De vergaderingen zijn openbaar.
Tevens is de MR vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van mijnplein.

Leden van de MR

Vanuit KBS St. Jozef zit één van de vier MR-leden, afwisselend is dit een ouder of personeelslid, voor zaken die uitsluitend onze eigen school aangaan in de GMR, de andere drie fungeren als achterban.

Samenstelling MR

Oudergeleding: Marion Schipper en Michel Boerkamp
Personeelsgeleding: Marloes Kragt en Wouter Groot Lipman
GMR-lid: vacant

De MR is bereikbaar via: mrjozefschoolwijhe@gmail.com