Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Inzameling oud papier op zaterdag 18 april

Bericht van de gemeente Olst-Wijhe:
In onze gemeente wordt door verschillende maatschappelijke organisaties (Plaatselijk Belangen, scholen, verenigingen) oud papier ingezameld. De inzamelaars moeten rekening houden met de gezondheid van hun vrijwilligers en die van u. Daarom wordt het papier in ieder geval tot 1 juni niet meer huis-aan-huis opgehaald. Er zijn brengpunten waar op een bepaalde datum papier naartoe kan worden gebracht waaronder de parkeerplaats voor de school. De inzamelaars vragen u het volgende:

  • Beperk het brengen van oud papier tot het minimum. Bewaar het bij voorkeur tot de maatregelen niet meer van kracht zijn.
  • Hou minimaal 1,5 meter afstand van elkaar en van de vrijwilligers.
  • Breng geen oud papier naar de brenglocatie wanneer u tot een risicogroep behoort.
  • Breng geen oud papier naar de brenglocatie wanneer u klachten heeft (neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en/of koorts).
  • Volg altijd de aanwijzingen van de vrijwilligers op die de inzameling begeleiden.